Tags: zanzibari meaning in hindi, zanzibari ka matalab hindi me, hindi meaning of zanzibari, zanzibari meaning dictionary. zanzibari in hindi. Translation and meaning of zanzibari in English hindi dictionary. Provided by KitkatWords.com: a free online English hindi picture dictionary.